Tax deduction

Ondernemingen kunnen een verhoogde investeringsaftrek van 14,5% (aanslagjaar 2014) voor energiebesparende investeringen verkrijgen. Het percentage wordt jaarlijks vastgelegd voor het betreffende aanslagjaar. De steun is van toepassing voor het verbeteren van het energetisch rendement van verlichtingsapparatuur in bestaande gebouwen ouder dan 5 jaar en bestaande processen ouder dan 3 jaar op voorwaarde dat er geen wettelijke energieverplichtingen van toepassing zijn (bv. EPB-wetgeving). Relighting valt onder categorie 8 waarbij volgende investeringen in aanmerking komen:

  • investeringen, uitsluitend uitgevoerd met het oog op het verhogen van het energetisch rendement van bestaande verlichtingsapparatuur (i.c. meet- en regelapparatuur – categorie 8a)
  • nieuwe investeringen in verlichtingsapparatuur ter vervanging van bestaande in verhouding tot de bereikte verhoging van het energetisch rendement (categorie 8b)

Het deel van de investeringen die een capaciteitsverhoging met zich meebrengt komt niet in  aanmerking.

Meer info en aanvraag fiscaal attest : tel. 1700 – 02 553 46 00   -www.energiesparen.be/verhoogdeinvesteringsaftrek/aanvraag - Vlaamse Energieagentschap