TPF - Third Party Financing

Bedrijven kunnen voor het financieren van energiebesparende projecten beroep doen op financiering door derden. Hierbij wordt de last en de verantwoordelijkheid van het project volledig gedragen door derden. Dit bevat alle kosten voor studies, planning, materiaal, loonkosten, evaluatie en opvolging van het project.

De subsidiering wordt dus bepaald door de mate van besparingen. Zo blijft de energiekost na investering plus minus gelijk aan de energiekost voor besparing. Het verschil in onkost voor en na energiebesparing is ook het bedrag waarmee de derde wordt terugbetaald en eindigt wanneer alle projectkosten vergoed zijn. Van dan af zijn de energiekostenbesparingen voor de onderneming.

Belangrijk om te vermelden is dat TPF niet voor iedereen een goede optie is. Derde Partij Financiering is enkel rendabel als je in het gebouw voldoende branduren hebt. In het onderwijs is dat vaak niet het geval: 180 dagen van 8 uur geeft slechts een jaarlijks aantal branduren van 1500. Een klassiek kantoorgebouw haalt makkelijk 220 dagen van 10 uur: 2200 branduren op een jaar is wel genoeg om een TPF relichting rendabel te maken voor de relighting bedrijven.