Groen Licht Vlaanderen 2020

The illumination vormt een belangrijk aandeel in het energieverbruik van gebouwen. De druk vanuit de milieu- en energieproblematiek om dit verbruik verder te beperken, stijgt. Anderzijds worden de comforteisen voor verlichting steeds groter: 'well-being', sfeer, gezondheid en arbeidsomstandigheden zijn thema's die steeds belangrijker worden en waarbij verlichting een cruciale rol speelt. Bestaande concepten en producten zullen moeten evolueren en nieuwe technologieën zullen moeten ontkiemen, opdat beide vereisten kunnen verzoend worden. Voorbeelden: introductie van nieuwe lichtbronnen (LED’s), aangepaste externe optieken, intelligente sturing en optimaal gebruik maken van daglicht.

Er is nog veel scepsis bij de eindklant en de bouwheer om te investeren in beter licht met minder energie. Ook de kennis, opleidingsgraad en samenwerking in de markt zijn nog niet optimaal. Het Innovatie Samenwerkingsverband Groen Licht Vlaanderen bundelt de krachten tussen de verlichtingsbedrijven, ontwerpers en kennisinstellingen en wil:

  • werken aan een algemene kennisverhoging binnen de verlichtingssector door informatie aan te bieden via zoveel mogelijk kanalen.
  • synergie realiseren tussen verlichtingsbedrijven, de domoticasector, studiebureaus, architecten, gezondheidspecialisten, designers, NGO’s en de overheid zodat innovatieve oplossingen worden ontwikkeld die door alle partners worden aanvaard en toegepast.
  • bedrijven proactief stimuleren tot innovatie, innovatiekansen aanreiken, attent maken op mogelijke subsidievormen en begeleiden bij het opstellen en uitvoeren van studies en projecten. De evolutie van de Europese prestatie-eisen over kwaliteit en verbruik van installaties wordt opgevolgd, verspreid en getoetst.
  • kennisverspreiding organiseren om het groot publiek op de hoogte te brengen van de mogelijkheden om beter te verlichten met minder energie, voor een redelijke kostprijs.

Dit TIS-project wordt uitgevoerd met de steun van IWT-Vlaanderen en loopt van 2008 tot 2012 in samenwerking met het Laboratorium en Gebouw van het Wetenschappelijk Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB). Op de algemene website van het WTCB vindt u de projectfiche onder het luik 'innovatieondersteuning'. De website van het Laboratorium Licht en Gebouw vindt u hier

De projectstuurgroep is een consortium van een dertigtalbedrijven uit de verlichtingssector en non-profit organisaties. Meer gegevens over deze partners vindt u onder het luik ‘Partners’ van deze website.

Meer informatie

De contactpersoon voor Groen Licht Vlaanderen is Catherine Lootens binnen KaHo Sint-Lieven, maar u kan ook contact opnemen met Bertrand Deroisy binnen het WTCB