KMO

Introductie

Vlaamse KMO's die willen innoveren in hun producten, processen of diensten, en die hier voor de realisatie van technologische oplossingen moeten uitwerken, kunnen financiële steun aanvragen bij IWT-Vlaanderen. Die steun betreft de voor deze technologische oplossingen uit te voeren activiteiten die in de eerste plaats een technische kennismeerwaarde voor de KMO opleveren.

Definitie

Een KMO is een bedrijf of onderneming met de volgende kenmerken:

  • minder dan 250 werknemers
  • de jaaromzet bedraagt niet meer dan € 50 miljoen of het jaarlijks balanstotaal bedraagt niet meer dan € 43 miljoen

Voor de berekening van deze criteria moet er tevens geconsolideerd worden wanneer het bedrijf geen zelfstandig bedrijf is. Het bedrijf is niet zelfstandig wanneer er één of meer partnerondernemingen en/of verbonden ondernemingen zijn.

Bij verbonden ondernemingen oefent de ene firma op de andere firma controlebevoegdheden uit of vormen zij een consortium. Over verbonden ondernemingen wordt steeds geconsolideerd. Partnerondernemingen zijn ondernemingen die geen verbonden onderneming zijn maar waartussen wel een deelnemingsrelatie bestaat. Er wordt hier geconsolideerd wanneer deze deelnemingsrelatie 25% of meer van het kapitaal of de stemrechten omvat.

Een kleine onderneming (KO) is bijgevolg een onderneming met minder dan 50 werknemers met een jaaromzet of een balanstotaal van niet meer dan € 10 miljoen dezelfde consolidatieregels zijn van toepassing.

Hieronder wordt aan de hand van een aantal blokdiagramma's geïllustreerd hoe de consolidatie regels toegepast worden.

consolication_rules.pdf

Modaliteiten

Zeven projectvormen zijn gedefinieerd waarmee men de financiële steun kan aanvragen. Afhankelijk van de projectvorm bedraagt de steun maximaal:

  • tot 6.500 EUR voor KMO-innovatiestudies Type 1
  • tot 22.000 EUR voor KMO-innovatiestudies Type 2
  • tot 33.000 EUR voor KMO-innovatiestudies Type 3
  • tot 10.000 EUR voor KMO-innovatiestudies Type 4
  • tot 33.000 EUR voor KMO-innovatiestudies Type 5
  • tot 100.000 EUR voor KMO-innovatiestudies Type 6
  • tot 200.000 EUR voor KMO-innovatieprojecten

Meer informatie over de modaliteiten - dutch version only

Vooraleer een aanvraag op te stellen en in te dienen kan u zo gewenst een voorbespreking van uw projectvoorstel aanvragen met een adviseur van IWT-Vlaanderen of een sub-regionale innovatie adviseur (RIS-adviseur) uit uw provincie.

Een voorbespreking is volledig vrijblijvend en engageert noch IWT-Vlaanderen noch het bedrijf. Aanvragen tot een voorbespreking kan u richten naar het e-mail adres:
kmo dot programma at iwt dot be
of faxen op het nummer
+32 (0) 2 223 11 81.

Meer informatie over het IWT - english version available