Determinations

Doelgroep

De cursus richt zich tot ontwerpers, voorschrijvers, installateurs, verkopers en gebruikers van verlichtingsinstallaties, kortom iedereen die zich professioneel met verlichting bezighoudt. De klemtoon ligt op binnenverlichting. Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Deze cursus richt zich echter vooral tot houders van een Bachelor (graduaat) of Master diploma.

Afgeleverd Attest

Elke cursist die regelmatig de sessies bijwoont ontvangt na afloop een attest van deelname met vermelding van de bijgewoonde sessies (% aanwezigheid). De cursist die succesvol het examen aflegt ontvangt een getuigschrift “Specialisatie Verlichtingstechnologie”. Het examen is enkel toegankelijk voor wie alle modules gevolgd heeft.

Inschrijvingsgeld

De cursus is modulair opgebouwd. In de prijs zijn inbegrepen: deelname aan de sessies, cursusteksten en koffie/lunchpauzes.

De prijzen van de modules zijn:

  • Module 1:700€
  • Module 2:600€
  • Module 3:600€
  • Module 4: 400€
  • Volledige cursus: 1700€

Leden van ‘Groen Licht Vlaanderen (2020)’ en van ‘Licht en Kleur’ krijgen 10% korting. Van zodra drie deelnemers uit hetzelfde bedrijf inschrijven, zijn - na onderhandeling - andere tarieven mogelijk. In de prijs zijn begrepen: deelname aan de sessies, cursusteksten en/of hand-outs en koffie/lunchpauzes.

Betaling is mogelijk met opleidingscheques voor werknemers (VDAB) (erkenningsnr. 200200644) , enkel indien de werknemer/cursist de opleiding NIET in opdracht van de werkgever volgt en bijgevolg de factuur aan de cursist geadresseerd is en niet aan het bedrijf!

Voor deze opleiding kan men ook gebruik maken van subsidies d.m.v. de KMO-portefeuille. Dit betekent dat de opleiding voor 50% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. De projectaanvraag kan gebeuren tot maximum 14 kalenderdagen na de aanvang van de opleiding. Het erkenningsnummer van KAHO Sint-Lieven te vermelden bij de projectaanvraag is DV.O101529. Gelieve eveneens de naam van de cursist en de opleiding bij de projectaanvraag te vermelden!

Inlichtingen over KMO-portefeuille: http://kmo-portefeuille.be

Meer details vindt u in de studiegids.