Doelstellingen

De uitvoerders van het IWT VIS-Traject Groen Licht Vlaanderen 2020 - de verlichtingssector in transitie voorzien volgende activiteiten:

 • Kennisverruiming (onderzoek)
 • Kennisoverdracht via nieuwsbrieven, opleiding, seminars en informatiesessies
 • Technologische dienstverlening
 • Demonstratiecases
 • Partner search en doorverwijzing
 • Vraag gedreven studies en onderzoek
 • Begeleiding voor aanvraag en uitvoering van innovatieprojecten
 • Opvolging van nieuwe technologieën, premies, normen en regelgeving

Het innovatief karakter van het traject situeert zich op alle essentiële onderdelen binnen de verlichting. Na overleg met de doelgroep bedrijven, werden enkele specifieke thema’s geselecteerd waarrond onderzoek zal gebeuren

 • OLED-technologie,
 • Kwaliteitsbeoordeling van leds
 • Perceptie van helderheid en contrast zowel bij ouderen als jongeren,
 • Verbeterd (led)- armatuur ontwerp met beperking van de verblinding
 • Geïntegreerd interieur- en verlichtingsontwerp
 • Toegankelijkheid van gebouwen met licht en kleur,
 • Impact van regelsystemen op energiebesparing en verhoogd wooncomfort.

Om de kloof tussen kennisverruiming en de effectieve implementatie bij de bedrijven weg te werken, zal in dit traject veel aandacht besteed worden aan het uitwerken van innovatie-ideeën tot praktijkmodellen, demonstratie opstellingen of pre-prototypes, dit op initiatief van zowel uitvoerders als bedrijven. Daarnaast wordt ook in beperkte mate voorzien in individuele begeleiding op maat van het bedrijf. Internationale acties bevatten het volgen van de tendensen binnen de lichttechnologie, normen en regelgeving, het organiseren van studiedagen met internationale sprekers, het zoeken van partners voor internationale projecten, de deelname in internationale werkgroepen en het promoten van het GreenLight programma. De verspreiding van de resultaten naar de doelgroep gebeurt via samenkomsten van de gebruikersgroep, seminaries, bedrijfsbezoeken en andere laagdrempelige initiatieven en netwerkactiviteiten. De onderzoekresultaten worden beschreven in technische publicaties op maat van de bedrijven, inclusief richtlijnen voor goede praktijk en ideeën voor toepassingsmogelijkheden.